Elastyczność i dopasowanie
do potrzeb klienta

Kancelaria

Świadoma oczekiwań stawianych przez Klientów, Kancelaria dokłada najwyższej staranności w swoim działaniu, które charakteryzuje się świadczeniem usług prawnych na najwyższym poziomie, profesjonalizmem i skutecznością oraz zaangażowaniem w każdą powierzoną sprawę.

Monika Biwan

Specjalizuje się w prawie medycznym oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. W zakresie jej zainteresowań znajduje się również tematyka obejmująca szeroko pojęte prawo cywilne, rodzinne, prawo spółek handlowych, jak również prawo administracyjne. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak również występuje w licznych sprawach sądowych indywidualnych klientów.

Współpracuje z kancelariami prawnymi, notarialnymi i komorniczymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Współpracuje z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie w zakresie działalności szkoleniowej.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie pod numerem Sz-1613.

2011 rok

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Współpracę z kancelariami adwokatów i radców prawnych rozpoczęła jeszcze w czasie studiów, wykonując czynności z zakresu obsługi przedsiębiorstw oraz indywidualnych klientów.

Po ukończeniu studiów zajmowała się obsługą świadczeniodawców i świadczeniobiorców w Wydziale Gospodarki Lekami oraz świadczeniobiorców w Sekcji Postępowań Administracyjnych Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, a także zamówieniami publicznymi w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

2014 rok

W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu podmiotami leczniczymi na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

2015 rok

W latach 2015-2018 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, następnie złożyła egzamin radcowski i uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie (numer wpisu SZ-1613). W tym okresie w znanych i renomowanych kancelariach radców prawnych zdobywała wszechstronne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw sądowych oraz bieżącej obsługi klientów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

2018 rok

Od 2018 r. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych jak i prawnych. Swoją aktywność zawodową koncentruje na obsłudze prawnej podmiotów z zakresu branży telekomunikacyjnej, nieruchomości, paliwowej, transportowej jak i przede wszystkim podmiotów leczniczych- szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, praktyk lekarskich i innych placówek medycznych. Dodatkowo współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie.

Chcę, aby moja wiedza i umiejętności przyniosły Państwu jak najwięcej korzyści, dlatego też we współpracy stawiam na elastyczność oraz dopasowuję się do potrzeb i oczekiwań klientów. Wieloletnia praktyka oraz doświadczenie w obsłudze podmiotów o zróżnicowanych profilach prawnych, pozwoliły wypracować metody, gwarantujące najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny świadczonych usług. Doskonałe przygotowanie współpracowników kancelarii pozwala z sukcesami zajmować się obsługą podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Każda z tych grup może liczyć na w pełni profesjonalną obsługę.

Przejrzyste zasady współpracy

Przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej uzgadniam z Klientem zakres świadczonej pomocy prawnej oraz wysokość wynagrodzenia bądź zasady jego ustalania. W sprawach indywidualnych, wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia trudności i złożoności sprawy, wymaganej wiedzy specjalistycznej, koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia pomocy prawnej oraz wartości przedmiotu sprawy.

Podmiotom gospodarczym oraz innym podmiotom zinstytucjonalizowanym oferuję stałą obsługę prawną z formą rozliczeń dostosowaną do potrzeb Klienta, w tym wynagrodzenie ryczałtowe (z limitem lub bez limitu godzin) lub wynagrodzenie określone w oparciu o stawkę godzinową.

Moim celem jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie i budowanie trwałych relacji z Klientami. Zapewniam rzetelność, efektywność zastosowanych rozwiązań prawnych oraz zachowanie tajemnicy w zakresie wszelkich informacji uzyskanych od Klientów w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Do każdej zleconej sprawy podchodzę w sposób indywidulany, dokonując wszechstronnej analizy stanu faktycznego i możliwych rozwiązań prawnych. Nigdy nie koncentruję się wyłącznie na jednostkowym problemie, lecz rozważam jego skutki w szerszym ujęciu, zapewniając kompleksową pomoc prawną na rzecz moich Klientów.

Zadzwoń i dowiedz się więcej 784 044 557
Klienci

Kancelaria świadczy szybką i kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym w rozwiązywaniu ich spraw prywatnych oraz powstałych problemów życia codziennego. 
Kancelaria udzieli Państwu profesjonalnego wsparcia między innymi w takich sprawach jak uzyskanie spadku, rozwiązanie małżeństwa i ustanowienia kontaktów z dzieckiem czy też dokonanie podziału majątku wspólnego.

W ramach obsługi prawnej zapewniając:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie i weryfikację pod kątem prawnym umów, pism oraz innych dokumentów
 • reprezentacji klientów przed urzędami i sądami

Prowadząc obsługę prawną Klientów biznesowych, Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania firmy oraz zawieranych przez nią transakcji.
W razie braku płatności przez kontrahenta czy też odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia w uzyskaniu należnych kwot.

W ramach obsługi prawnej firm zapewnia w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne;
 • przygotowanie pism procesowych;
 • reprezentację przed sądami oraz organami administracji i instytucjami;
 • przygotowanie, analizy, negocjacje zawieranych umów;
 • na życzenie klienta udział w posiedzeniach organów spółek;
 • windykacje należności;
 • rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy;
 • opracowanie regulaminów i innych aktów wewnątrzzakładowych;
 • obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcenie spółek;
 • przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji organów przedsiębiorstwa;
 • kompletowanie dokumentacji i reprezentacja firny w Krajowym Rejestrze Sądowym.